26 oktober 2015

Na druk op provincie door gebruikers èn PvdA

Fietspaden Oosterhoutseweg veiliger

 

Deze week krijgen de fietspaden langs de Oosterhoutseweg tussen Rijen en Oosterhout betere zichtbaarheidsvoorzieningen. Deze zullen de veiligheid voor de fietsers vergroten. Hiermee gaat een wens van veel gebruikers en van de PvdA Gilze en Rijen in vervulling. 

Veiligheid fietsverkeer speerpunt van de PvdA

De veiligheid van fietsers is één van de speerpunten van de PvdA in Gilze en Rijen. Zowel binnen de dorpskommen als erbuiten ijvert de PvdA voor veilige fietsverbindingen.

In Rijen dringt de PvdA bijvoorbeeld al lange tijd aan op verkeersmaatregelen op en rondom het Raadhuisplein. Hoewel hiervoor een snelle oplossing mogelijk blijkt, wordt het nemen van maatregelen keer op keer uitgesteld door de gemeente.

Druk op provincie helpt

De PvdA heeft dit voorjaar bij de provincie Noord-Brabant aangedrongen op maatregelen om de veiligheid voor fietsers langs de Oosterhoutseweg te verbeteren. Ook door gebruikers uit Rijen werd hierop aangedrongen. Vooral veel scholieren maken gebruik van de fietspaden tussen Rijen en Oosterhout en tussen Rijen en sportpark Vijf Eiken. Door het ontbreken van verlichting zijn de fietspaden vooral in de wintermaanden gevaarlijk. Fietsers worden door lampen van tegemoetkomende auto’s verblind en raken van de fietspaden in de berm.

Provincie verbetert de veiligheid

Deze week start de provincie met het verbeteren van de veiligheid op de fietspaden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de wens om de zichtbaarheid te vergroten. De fietspaden langs de Oosterhoutseweg vormen hierbij een pilot voor veiligheidsmaatregelen langs meerdere provinciale wegen. De fietspaden langs de Oosterhoutseweg worden onderverdeeld in vijf delen. Langs ieder deel wordt een proefuitvoering aangebracht van strepen of kantlijnen met lichtgevende verf (glow in the dark) of reflectoren. De reflectoren nemen overdag licht op en zijn gedurende de avond en nacht zichtbaar. Deze voorzieningen moeten bereiken dat fietsers in het donker ongehinderd en veilig hun koers kunnen houden.

PvdA verheugd over de maatregelen

De PvdA Gilze en Rijen is verheugd dat de provincie nog voor het winterseizoen tot uitvoering heeft besloten. De vurige wens van de gebruikers van de fietspaden, waaronder veel scholieren, gaat hiermee in vervulling.

De PvdA Gilze en Rijen zal zich blijven inzetten om de fietspaden ook nog te voorzien van eenvoudige verlichting, zodat het gebruik en de veiligheid nog verder worden vergroot.

Contact

De PvdA Gilze en Rijen hoort graag uw mening. Ook tips en ideeën zijn altijd welkom. Wij zijn er voor al onze inwoners en willen daarom met u hierover in gesprek. U kunt contact met ons opnemen via Peter von Meijenfeldt 06-53254002 of vonmeijenfeldt@home.nl of Marielle Doremalen, via 06-44213664 of ermado@live.nl