23 januari 2017

Acties voor sluiting samen met West Brabantse gemeenten PvdA heeft grote zorgen over veiligheid Belgische kerncentrales

Met Gemeentebelang en CDA diende de PvdA fractie op 19 december jl. in de gemeenteraad een motie in. Deze motie is erop gericht dat de raad van Gilze en Rijen wil meewerken aan acties om de Belgische kerncentrales in Doel en Tihange in België te sluiten. Dit vanwege de aanhoudende problemen bij de verouderde centrales. Deze leveren ook een groot risico op voor Gilze en Rijen. De drie fracties kregen de meerderheid van de raad achter de motie.

 

Ook Gilze en Rijen loopt acuut gevaar bij incidenten in de kerncentrales

De vier kerncentrales in Doel (bij Antwerpen) en de drie bij Tihange (nabij Maastricht) leveren bij calamiteiten een direct groot gevaar op voor de ca. 9 miljoen burgers die wonen in  een straal van 100 kilometer rond de centrales. Met name een kernramp in de centrales in Doel kan een desastreuze uitwerking hebben voor de gemeente Gilze en Rijen. Immers de gemeente ligt op een afstand van ca. 55 kilometer van de centrales.

De gevolgen van een kernramp zullen door de grotere bevolkingsdichtheid vele malen erger zijn dan de kernrampen die plaatsvonden in Tsjernobyl (Oekraïne) en Fukushima (Japan). Grote delen van Brabant zullen onbewoonbaar worden. Bovendien heeft het grote economische gevolgen voor de wereldhavens Antwerpen en Rotterdam.

 

Aanhoudende problemen bij de verouderde kerncentrales

De aanhoudende problemen bij de verouderde kerncentrales in Doel leidden de afgelopen maanden tot verzet in diverse gemeenten in West-Brabant. Met name de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen drongen aan op sluiting van de centrales. De afgelopen zes jaar deden er zich ca. 30 incidenten voor. De laatste dateert van 10 januari jl., waardoor opnieuw een kerncentrale enkele dagen uitviel.

In 2014 deden zich enkele ernstiger incidenten voor in de kerncentrales Doel 3 en 4.

 

PvdA wil sluitingsactie steunen

De fractie van de PvdA deelt de grote zorgen die bestaan over de veiligheid voor de inwoners van onze gemeente. Om die reden heeft de fractie met grote overtuiging samen met de fracties van Gemeentebelang en het CDA op 19 december tijdens de raadsvergadering een motie ingediend. In deze motie is aan de raad en het college van B&W gevraagd medewerking te verlenen aan eventuele acties om de Belgische overheid te dwingen de kerncentrales te sluiten. Ook moet de gemeente worden gecompenseerd voor de kosten die zijn gemaakt. Het betreft o.m. het opstellen van het rampenplan, de periodieke veiligheidsoefeningen en de voorlichting.

In de motie werd ook aan het college van B&W gevraagd om de zorgen van onze gemeente met klem onder de aandacht te brengen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Deze heeft de problematiek op de agenda geplaatst voor de vergadering van 2 februari a.s. Burgemeester Boelhouwer zal onze gemeente hierbij als portefeuillehouder vertegenwoordigen.

 

Motie haalde meerderheid in de gemeenteraad

Met de stemmen van PvdA, Gemeentebelang en CDA voor de motie werd deze op 19 december aangenomen. De fracties van Kern75 en VVD stemden tegen de motie. Blijkbaar zijn deze fracties niet overtuigd van het grote risico dat onze gemeente en de inwoners lopen.

De PvdA fractie verwacht dat burgemeester Boelhouwer zich namens de gemeente Gilze en Rijen op 2 februari zich met grote nadruk zal aansluiten bij de acties die gemeenten in de Veiligheidsregio gaan ondernemen voor sluiting van de kerncentrales.