12 januari 2015

Alert op zaken die verbetering behoeven

Pvda Gilze en Rijen kijkt met vertrouwen naar 2015

Zelden zal in ons land een jaar begonnen zijn met zoveel veranderingen en onzekerheden. In de afgelopen maanden stonden de media bol van alle onheil dat ons te wachten stond door de hervormingen in de sociale zekerheid en de langdurige zorg. Door de voortdurende economische crisis zouden ook de lonen, uitkeringen en pensioenen, lees het besteedbaar inkomen, ernstig worden aangetast. We zijn nu twee weken in het nieuwe jaar en gelukkig blijken er wel degelijk lichtpuntjes in ons mooie land op het gebied van de inkomens en het verzekerd zijn van goede zorg. De PvdA houdt daarbij landelijk en lokaal de vinger aan de pols. Waar nodig moeten we corrigeren!

 

Samen doen we het beter

Afgelopen week hebben alle inwoners van Gilze en Rijen een fraaie, maar vooral ook heldere krant (als bijlage bij dit Weekblad) in de bus gehad over de wijze waarop onze gemeente de veranderingen op het gebied van Zorg, Jeugd en Werk oppakt. De PvdA is er trots op en heeft daaraan ook volop meegewerkt, dat in Gilze en Rijen tijdig door uiterst betrokken ambtenaren, het gemeentebestuur inclusief een unanieme gemeenteraad, is ingespeeld op de zeer ingrijpende wijzigingen. Hierdoor is de zorg in de breedste zin van het woord voor mensen die het echt nodig hebben, nu en in de toekomst veiliggesteld. Helaas wist Thebe op het gebied van de huishoudelijke zorg op een onverantwoorde manier nog voor onrust te zorgen door het verliesgevend onderdeel van hun zorgverlening failliet te laten gaan. Gelukkig heeft de gemeente daar snel een oplossing voor gevonden. Onder het gemeentelijk motto “samen doen we het beter” heeft de PvdA er vertrouwen in dat in Gilze en Rijen nu en in de toekomst niemand buiten de boot valt!

En…. waar het niet goed gaat willen we dat graag van u horen, zodat we kunnen werken aan noodzakelijke verbeteringen!

 

Pensioenen en lonen omhoog

Ondanks de langdurige crisis en de vele negatieve berichten over de “aanslagen” op de inkomenspositie van velen, bleek al in de eerste week van januari dat in veruit de meeste gevallen de lonen en pensioenen erop vooruit zijn gegaan. Op basis van cijfers van de uitvoerders van pensioenfondsen meldde RTL Z : “Goed nieuws voor alle gepensioneerden, gehuwd of ongehuwd. U krijgt dit jaar veel meer te besteden”. Ondanks alle bezuinigingen past het Rijk de AOW nog steeds per 1 januari en 1 juli aan met de inflatie. Ook de verhoging van o.a. de ouderenkorting en verlenging van de eerste belastingschijf zorgen voor een “netto meer” effect. Over de lonen wist eveneens in de eerste week de Volkskrant al te melden: “Werknemer houdt in 2015 netto meer over”. Inkomens tot 19.000 euro zien dat voordeel helaas pas terug via de belastingaangifte volgend jaar. Ook moet rekening gehouden worden met een wat lager vakantiegeld, waardoor het voordeel over het gehele jaar wat getemperd wordt, maar toch! De PvdA heeft in een zeer moeilijke tijd de moed om verantwoordelijkheid te nemen en mag er best trots op zijn dat ondanks de moeilijke tijden het welzijn nu en in de toekomst op een zeer behoorlijk peil mag blijven in Nederland!

 

Verkiezingen 18 maart

In dit licht bezien zijn de verkiezingen van 18 maart van groot belang. Dan zijn er tegelijkertijd verkiezingen voor Provinciale Staten (zeer belangrijk voor de samenstelling van de Eerste Kamer!) en voor de Waterschappen. Het is mooi dat we hiervoor in Gilze en Rijen lokale PvdA-kandidaten hebben! Voor het Waterschap Brabantse Delta onze oud-wethouder Lau Lavooij uit Gilze en voor de Provinciale Staten Geert Sterenborg uit Rijen. Hierover zullen wij u nader informeren, waarbij u ons zeker zult tegenkomen op de markt en in de wijken!

 

Contact

Heeft u vragen aan de PvdA neem dan gerust contact met ons op! Graag staan wij u te woord, ook als u zich wilt oriënteren op het lidmaatschap van de PvdA (nu een jaar lang gratis!). De afdeling Gilze en Rijen van de PvdA en de PvdA fractie in de gemeenteraad zal ook in 2015 pal staan voor het welzijn van alle inwoners in Rijen, Gilze, Molenschot en Hulten! U kunt altijd terecht bij:

Secretaris van de afdeling: Jeanne van der Heijden, e-mail gilzerijen@pvda.nl. tel. 0620063319, Fractie PvdA: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, Marielle Doremalen ermado@live.nl 06-44213664.