14 september 2016

Begeleiding en dagbesteding weer betaalbaar

PvdA zeer blij met verlaging eigen bijdrage

Aan het begin van dit jaar vernam de PvdA Gilze en Rijen uit de landelijke pers, dat de gemeente Gilze en Rijen de volledige kostprijs voor dagbesteding en begeleiding doorrekent aan het CAK, wat leidt tot hoge eigen bijdragen. Hierop stelde Marielle Doremalen, raadslid PvdA, vragen aan de wethouder. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid, dat het college nu besluit om de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding te verlagen.

 

Eigen bijdrage nauwelijks betaalbaar

Eerder vroegen wij u onder meer via Het Weekblad om uw ervaringen omtrent de eigen bijdrage WMO met ons te delen. Wij hebben hier veel reacties op gekregen, waarvoor wij u nogmaals willen bedanken. Er kwamen ook veel klachten binnen over de hoogte van de eigen bijdrage. Vooral voor de mensen met een modaal inkomen was die nu soms zo hoog, dat deze niet of nauwelijks betaalbaar was. Dit leidde tot zorgmijding. Iets wat volgens de PvdA nooit zou mogen gebeuren. Alle inwoners van Gilze en Rijen hebben recht op goede zorg, ongeacht de hoogte van hun inkomen of vermogen.

 

PvdA op de bres

In februari stelde de PvdA vragen aan wethouder Zwarts over de hoge eigen bijdrages en het risico van zorgmijding hierdoor. De wethouder zegde toe hier op een later moment op terug te komen na verder onderzoek. Dit gebeurde tijdens de vergadering van de commissie samenleving in mei. De wethouder gaf aan, dat er ‘maar’ 3  schrijnende gevallen bekend waren van zorgmijding bij  dagbesteding of begeleiding. Marielle Doremalen: “Alle reden dus om ervoor te zorgen, dat de eigen bijdrage verlaagd wordt, omdat het wel eens het topje van de ijsberg kon zijn”. Maar helaas vond wethouder Zwarts dat toen nog niet noodzakelijk en wilde ze alleen bij bekende gevallen van zorgmijding een oplossing zoeken.

 

Nu wel verlaging eigen bijdrage

Tijdens de vorige raadsvergadering bleek dat de PvdA niet de enige meer was die pleitte voor een verlaging van de eigen bijdrage in de WMO. Bij de vergadering van de commissie samenleving van woensdag 14 september staat er een memo van het college op de agenda, waarin het college voor en dagbesteding en begeleiding  niet meer de werkelijke kosten door zal geven aan het CAK, wat nu kon oplopen tot 72 euro voor 1 uur individuele begeleiding, Hiervoor in de plaats komt een vast bedrag van 14,50 euro per uur.

 

Hoe nu verder?

Natuurlijk is de PvdA heel blij, dat de eigen bijdrage voor WMO dagbegeleiding en dagbesteding nu sterk verlaagd wordt. Waar de hoge eigen bijdrage leidde tot zorgmijding, betekende dit in de regel heel wat extra druk en taken voor de mantelzorger. Een ongewenste situatie. Dit probleem is nu verholpen en alle inwoners van onze gemeente kunnen nu rekenen op betaalbare dagbesteding en begeleiding.

 

Woonvoorzieningen

Maar volgens de PvdA zijn er meer problemen, bijvoorbeeld ook voor wat betreft de eigen bijdrage bij woonvoorzieningen. Daarom wil de PvdA u nogmaals vragen uw ervaringen omtrent de WMO en de eigen bijdrage met ons te delen, zodat wij een nog helderder totaalbeeld krijgen.

 

U kunt mailen of  bellen naar:

Raadslid Marielle Doremalen – ermado@live.nl – 0644213664

Commissielid Ton Hesemans – tonhesemans@planet.nl -0617523483