16 november 2015

Fietspaden Oosterhoutseweg veiliger gemaakt, PvdA hoort graag uw reactie

Fietspaden Oosterhoutseweg veiliger gemaakt

De provincie heeft sinds kort de fietspaden langs de Oosterhoutseweg tussen Rijen en Oosterhout voorzien van kantbelijning. Ook zijn andere voorzieningen aangebracht. Hiermee is voldaan de wens van de PvdA Gilze en Rijen en veel gebruikers van het fietspad. De PvdA in Gilze en Rijen hoort graag uw ervaringen met de nieuwe voorzieningen.

 

Fietspaden nu veel veiliger?

Op voorstel van de PvdA in Gilze en Rijen en gebruikers van de fietspaden langs de Oosterhoutseweg besloot de provincie Noord-Brabant in september jl. de fietspaden te beveiligen.

Als proefneming voor het voorkomen van ongelukken tijdens de donkere uren zijn afgelopen week kantbelijning en andere voorzieningen zoals reflectoren aangebracht. Hierop is al direct enthousiast gereageerd door veel fietsers, waaronder veel schooljeugd.

!cid_9EE138B486580A4CB7E7EA8B1E81DC14@a3cd

Op een vijftal proefvakken vindt de pilot “Zichtbaarheid fietspaden” plaats. Ieder wegvak heeft een andere uitvoering van kantbelijning en/of reflectoren gekregen. Tussen de N282 en de spoorlijn zijn aan de oostzijde witte kantlijnen aangebracht. Bovendien zijn aan de zuidzijde van de Sportparkweg om de 25 meter reflectoren in het asfalt aangebracht. Noordelijk van de Sportparkweg is dit om de 10 meter. De reflectoren nemen overdag licht op en zijn ’s avonds en ’s nachts zichtbaar. Het fietspad aan de westzijde van dit wegvak is voorzien van gele kantlijnen die oplichten (‘glow in the dark’) als er met fietsverlichting op wordt geschenen.  Aan de westzijde van het fietspad tussen Rijen en de Seterse Hoeve zijn eveneens reflectoren aangebracht.

Meld uw ervaringen bij de PvdA

De PvdA verneemt graag de ervaringen met de door de provincie aangebrachte veiligheidsvoorzieningen. Laat uw ervaring(en) weten door een e-mail te sturen naar Peter von Meijenfeldt of Marielle Doremalen. Reageren via deze site kan ook.  Geef in uw reactie ook aan welke voorziening (soort kantbelijning of reflectoren) op welk deel van de Oosterhoutseweg uw voorkeur heeft. De provincie gaat binnenkort de fietspaden ontdoen van bladeren en zal zelf de komende maanden een evaluatie uitvoeren. Uw reactie naar de PvdA kan aan deze evaluatie bijdragen!

Contact

Heeft u hierover, of over andere zaken vragen aan de PvdA neem dan gerust contact met ons op! Graag staan wij u te woord, ook als u zich wilt oriënteren op het lidmaatschap van de PvdA.

Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, Marielle Doremalen ermado@live.nl 06-44213664