9 april 2017

Geluidsschermen en trilling-aborberende platen

PvdA-er Jos Uitterhoeve op de bres tegen geluids- en trillingsoverlast langs het spoor

Al vele jaren zet PvdA-er Jos Uitterhoeve in Gilze en Rijen zich in voor betere woon- en leefomstandigheden langs het spoor. Vorig jaar nog heeft Jos het lage “Rieder” geluidsscherm onder ieders aandacht gebracht. Eind maart dit jaar was Jos aanwezig op de “RailTech Europe 2017” beurs. Naast zijn pleidooi voor het “Riederscherm” heeft hij Prorail ook gewezen op het bedrijf Pubelko, dat platen kan produceren en plaatsen die trilling absorberen.

Naar de Railtechbeurs

Samen met Cees Hilhorst, actief namens de omwonenden rond het spoor, besloot Jos naar de internationaal vermaarde Railtechbeurs mede georganiseerd door o.a. de NS, Prorail en het kennisplatform Railforum in Utrecht te gaan. Jos over het waarom: “Aanvankelijk werd door Prorail actief ingezet op het plaatsen van geluidsschermen en werd de trillingsoverlast als uiterst beperkt afgedaan. Eind vorig jaar ging het gerucht dat Prorail toch bezig was met maatregelen om trillingsoverlast tegen te gaan na klachten uit Eindhoven en dat de staatssecretaris met voorstellen zou komen. Ik kreeg echter de indruk dat allerlei technische bureaus  alleen maar rijk werden van nutteloze meetopdrachten en daarom besloot ik om samen met Cees de beurs te bezoeken. Vooral vanwege een geplande workshop over trillingsoverlast”.

Geluidsschermen

Over de vorderingen bij het plaatsen door Prorail van de lage (1.10m) Riederschermen was Jos niet bepaald gelukkig: “Bij een project van de RET Rotterdam is gewoon een opdracht gegeven, terwijl Prorail waarschijnlijk nog niet met zijn toelatingsprocedure is begonnen! Belangrijk vonden Cees en ik het wel dat de schermen geen aparte fundering nodig hebben. Als de bodem stevig genoeg is kunnen de schermen zo weggezet worden!”

Trilling absorberende platen

En na aanvankelijke scepsis sloeg de stemming in de workshop al snel om. Jos: “Het werd ons snel duidelijk dat trillingsoverlast door Prorail serieus werd genomen en dat er een echt wetenschappelijk onderzoek komt naar oorzaken en gevolgen van trillingen”. Na de workshop hadden Jos en Cees nog een kort nagesprek met Prorail. “In dit gesprek heb ik de gegevens van het bedrijf Pubelko dat trilling absorberende platen kan produceren én plaatsen, doorgegeven.” Jos wil dat graag in praktijk gebracht zien en kijkt daarbij zo breed mogelijk: “Ik heb ook overleg gepleegd met gedupeerden in Eindhoven en hen verzocht om via wethouder Visser een poging te wagen voor een proefproject met trilling absorberende platen, eventueel onder de noemer van de TU Eindhoeven”.

Al met al toch nog tevreden gingen Jos en Cees naar huis. Met de trein.

Informatie en contact

Voor meer informatie hierover, of voor verdere suggesties kunt u altijd contact opnemen met de PvdA fractie: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002 en Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664.