30 november 2016

Herstel zet in, getuige aanwas nieuwe leden

PvdA Gilze en Rijen kijkt al vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018

In de algemene ledenvergadering van 22 november jl. keek de PvdA afdeling Gilze en Rijen op diverse fronten vooruit. Natuurlijk stonden de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 op de agenda, maar ook het werkplan 2017 van de afdeling en de eerste stap op weg naar deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De lage peilingen ten spijt, tekent zich zowel landelijk als lokaal een herstel af getuige de aanwas van nieuwe leden.

Nieuwe leden

Voorzitter Lau Lavooij kon in zijn openingswoord, ondanks het ‘zware weer’ waarin de PvdA in de peilingen verkeert, toch enig optimisme laten doorklinken. Zowel landelijk met ruim 1500 nieuwe leden als lokaal (in 2016) met 5 nieuwe leden zijn er signalen van een beginnend herstel. Met name de deelname van de PvdA aan een kabinet met de VVD en de maatregelen om ons land uit de crisis te loodsen, is door de achterban niet in dank afgenomen. Toch achtte Lau Lavooij dit een bittere noodzaak: “ik ben ervan overtuigd dat juist de PvdA respect verdient door zich als 2e grootste partij niet aan de (regerings-)verantwoordelijkheid te onttrekken en zich sterk te maken voor het herstel van de economische situatie en behoud, ook op termijn, van de voorzieningen voor onze doelgroepen op basis van onze sociaal-democratische beginselen”. En het resultaat mag volgens Lavooij nu al gezien worden: “de werkeloosheid staat op het laagste peil in 4 jaar en het consumentenvertrouwen is in 10 jaar niet zo groot geweest. Dat geeft weer ruimte om verantwoord sociaal-democratische verbetermaatregelen te nemen, zoals het landelijk budget van 100 miljoen voor “Kinderen in Armoede”, waarvan onze lokale PvdA fractie terecht vindt dat die extra middelen aantoonbaar ten goede moeten komen aan de kinderen die het betreft”.

 

Tweede Kamerverkiezingen

Wat bij de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 bij de PvdA vooral opvalt, is de ledendemocratie. Zo worden tot 8 december a.s. alle leden (digitaal) in de gelegenheid gesteld de PvdA-lijstrekker te kiezen, waarvoor Lodewijk Asscher en Diederik Samsom in de race zijn. Maar ook kan men ‘gewoon vanuit z’n stoel thuis’ online meestemmen over de totstandkoming van het verkiezingsprogramma. Belangrijke bijeenkomsten zoals het congres of ledenraad zijn daarvoor live te volgen via een livestream op pvda.nl. Ook nieuwe leden kunnen hieraan meedoen als men zich voor 7 december 2016 voor 2 euro per maand als nieuw lid aanmeldt.

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Het lijkt nog ver weg de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, maar de partijen die daaraan meedoen zullen zeker het komend jaar volop in de weer zijn met de voorbereidingen. Zo ook de PvdA in Gilze en Rijen. In de ledenvergadering werd als eerste stap het besluit genomen om als PvdA hieraan deel te nemen. In vervolgvergaderingen zullen het ontwerp-verkiezingsprogramma, de profielschets en de ontwerp-kandidatenlijst bepaald worden. En voordat je het weet dient de ontwerp-kandidatenlijst in september 2017 gereed te zijn en wordt deze samen met het verkiezingsprogramma in december 2017 vastgesteld. Voor belangstellenden voor de PvdA is het een interessant jaar om de belangstelling voor de politiek om te zetten in een lidmaatschap van de PvdA!

 

Lof voor lokale PvdA fractie

In de ledenvergadering lichtten ook de PvdA fractieleden Peter von Meijenfeldt en Marielle Doremalen hun inzet in de raad en commissies toe. Variërend van geluidsschermen langs het spoor, snelle invulling van de centrumplannen, het opkomen voor een verblijfstatus van kinderen van asielzoekers die hier naar school gaan, tot aan het herinrichten van het Raadhuisplein, maatregelen voor verduurzaming en vergroening van onze gemeente en het opkomen voor extra geld voor de WMO. Veel lof van de leden kreeg onze fractie ook voor onder meer de acties voor het behoud van het consultatiebureau in Gilze, de busverbindingen in het weekend en de belijning langs het fietspad van de Oosterhoutseweg. Dit laatste wordt binnenkort uitgevoerd.

 

Praat ook mee

Praat ook mee over je wel en wee in je eigen woonplaats en over belangrijke landelijke onderwerpen. Bij de PvdA kan dat als geen ander! Wilt u lid worden, of belangstellende van de PvdA, of wilt u nadere informatie, neem dan contact op in Rijen met Ton Hesemans, tel. 06-17523483 tonhesemans@planet.nl of in Gilze met Lau Lavooij, tel 0161-452116 laulav@ziggo.nl U kunt zich ook richten tot het secretariaat gilzerijen@pvda.nl