25 november 2014

Kinderen de natuur laten beleven

PvdA motie over “Het Bewaarde Land” krijgt geen steun

Tijdens de begrotingsvergadering van de raad op 6 november diende de PvdA een motie in waarin aan het college gevraagd werd de mogelijkheden te onderzoeken om het project Het Bewaarde Land financieel te ondersteunen en samen met scholen te kijken of dit project in te passen is in het onderwijsprogramma. Het Bewaarde Land is een natuureducatieprogramma actief op 4 locaties, waaronder de Boswachterij Dorst.

Leren door ervaringen

Men is geneigd te denken, dat leerlingen leren op school in de klas. Maar het onderwijs vernieuwt zich steeds meer. Leren doe je met al je zintuigen. Dus niet alleen door te luisteren en ergens naar te kijken, maar juist ook door te voelen, ruiken en proeven. Leren doe je door zelf te experimenteren en niet alleen door boeken te lezen.

Het Bewaarde Land sluit hier prima op aan. Leerlingen van groep 5 en 6 zijn drie volledige dagen buiten in de natuur. Onder leiding van een gids voeren ze verschillende opdrachten uit en beleven ze de natuur. Dit zorgt ervoor, dat ze daarna respectvoller met de natuur omgaan. In de boswachterij Dorst worden deze cursussen van Het Bewaarde Land ook gegeven en veel scholen in Breda maken hier dankbaar gebruik van.

Jong geleerd, oud gedaan

Milieubewust zijn en op een respectvolle manier omgaan met de natuur behoren tot de normen en waarden die onze gemeente belangrijk acht. Net zoals de gemeente initiatieven ondersteunt om kinderen meer te laten bewegen en sporten, zowel binnen alsook buiten het onderwijs, zo vindt de PvdA dat de gemeente ook initiatieven moet ondersteunen en toejuichen om kinderen zich bewust te maken van hun gedrag t.o.v. de natuur, juist ook binnen het onderwijs.

Helaas bleken de overige partijen het niet met de PvdA eens te zijn. Jammer genoeg wordt hierdoor de kinderen in Gilze en Rijen niet de kans geboden om op een goede manier om te leren gaan met de natuur en hun eigen woon- en leefomgeving. De overige partijen vinden het geen taak van de gemeenteraad en het college om hier initiatief in te nemen. Zodoende werd de motie van de PvdA door geen enkele andere partij gesteund.

Informatie

Heeft u vragen aan de PvdA, bijvoorbeeld over natuur en landschap en milieueducatie in onze gemeente? Neem dan gerust contact met ons op! Graag staan wij u te woord, ook als u zich wilt oriënteren op het lidmaatschap van de PvdA, de partij die opkomt voor het welzijn van alle inwoners in Rijen, Gilze, Molenschot en Hulten!

Fractie PvdA: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, Marielle Doremalen ermado@live.nl 06-44213664 of bezoek onze website: www.gilzerijen.pvda.nl