23 februari 2014

Luciën Raaijmakers komt op voor mensen met een laag inkomen

Elkaar hard nodig

Luciën Raaijmakers (68) woont sinds 1974 in Rijen. Weliswaar geboren in Dongen, maar met zijn 42-jarig dienstverband bij Ericsson vergroeid met onze gemeente. En niet alleen wat wonen en werken betreft, maar ook in het vrijwilligerswerk en verenigingsleven. Helaas veel te vroeg zijn vrouw moeten missen, is hij niet bij de pakken gaan neerzitten. Zijn inzet voor de samenleving geeft hem juist de kracht om door te gaan. Lucien: “Mijn hobby is al vele jaren het africhten van herdershonden tot politiehond. Zo ben ik al bijna 30 jaar druk met het jureren van politiehondenwedstrijden en ben ik meer dan 20 jaar bestuurlijk actief geweest als secretaris op club- en regionaalniveau”. En nadrukkelijk ook de (plaatselijke) politiek houdt hem bezig. “Vanaf 2002 in het afdelingsbestuur en sinds 2010 als gemeenteraadslid ben ik volop met politiek bezig vanuit de overtuiging dat we als samenleving elkaar hard nodig hebben om de boel bij elkaar en draaiende te houden. Ik heb bewust voor de PvdA gekozen omdat deze partij vanuit haar beginselen aandacht heeft voor diegene die een helpende hand hard nodig hebben”.

Herkenbaar en solidair

Voor de PvdA is Luciën een kandidaat met kennis van zaken op financieel gebied, maar ook herkenbaar voor en belangrijk als “ervaringsdeskundige” van de grote groep (over enige tijd een kwart van de bevolking) senioren. Overigens heeft hij daarbij oog voor alle doelgroepen: “Ik vind dat er realistisch moet worden omgegaan met de grote hervormingen die de komende jaren op het lokale bestuur afkomen. Niet verder springen dan je polsstok lang is. Keuzes maken, zodat je de lasten beheersbaar houdt. Maar op voorhand hierbij basisvoorzieningen en doelgroepen van ons sociaal beleid ontzien!”

Realistisch zoals hij is, wil Luciën niet voorbijgaan aan het feit dat als gevolg van de crisis de gemeente veel minder geld krijgt uit Den Haag. Luciën uit de grond van zijn hart: “We moeten alles op alles zetten om de kosten zo laag mogelijk te houden. En recht overeind moet blijven dat we onze basisvoorzieningen en de mensen met een lager inkomen moeten ontzien!” Graag verwijst Luciën naar het verkiezingsprogramma van de PvdA: “De komende jaren wil ik mij hiervoor voor 100 procent inzetten. Mijn medekandidaten en ik hopen op uw steun”.