8 januari 2017

Mandolineorkest Estrellita fors gekort op subsidie

PvdA stelt vragen aan B&W over gevolgen nieuwe subsidiebeleid

Sinds 1 januari 2016 hanteert de gemeente het nieuwe subsidiebeleid, waarvan de effecten voor de meeste verenigingen met ingang van 1 juli 2016 merkbaar werden. Nu blijkt, dat Estrellita, als mandolineorkest geworteld in Molenschot, maar met een landelijke en zelfs internationale uitstraling er in dit nieuwe beleid sterk op achteruit gaat. In BN De Stem van 31 december jl. luidde dirigent Benny Ludemann daarover de noodklok. De PvdA Gilze en Rijen heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen aan het college gesteld.

 

Het nieuwe subsidiebeleid

Het nieuwe subsidiebeleid is gebaseerd op de kantelingsgedachte. Dit betekent, dat een vereniging niet automatisch meer een vastgesteld subsidiebedrag krijgt, maar dat er ook gekeken wordt wat een vereniging zelf kan. Op zich een terecht uitgangspunt, maar de PvdA heeft er altijd op gewezen, dat dit niet mag leiden tot onevenredige contributieverhogingen. Iedereen moet immers mee kunnen blijven doen aan het verenigingsleven.

 

Beleid in ontwikkeling

Dit nieuwe subsidiebeleid is nog in ontwikkeling en de eerste evaluatie is kort geleden geweest. Veel verenigingen hebben moeite met de papierwinkel, die ingevuld moet worden. Zo kunnen activiteiten gesubsidieerd worden, maar dan moeten er vaak wel eerst veel administratieve werkzaamheden aan vooraf gaan. Verenigingen draaien op vrijwilligers en niet voor iedereen is dit gemakkelijk te doen of niet iedereen heeft er tijd voor. Terwijl sommige verenigingen er in subsidie niet of nauwelijks op achteruit gaan, houden andere verenigingen minder of soms zelfs veel minder subsidie over. Dit komt dan door de nieuwe subsidieregels.

 

De situatie van Estrellita

Estrellita is een vereniging, die Gilze en Rijen op de kaart zet, regionaal en zelfs (inter)nationaal, mede te danken aan een bevlogen dirigent. In het oude subsidiebeleid kreeg Estrellita een jaarlijkse subsidie van ruim 6000 euro. Vanaf 2016 met het nieuwe subsidiebeleid krijgt Estrellita ongeveer 3000 euro subsidie per jaar. Dit is een enorm verschil van 3000 euro per jaar. Estrellita ziet geen andere mogelijkheid dan dit op te vangen met forse contributieverhogingen. Zo wordt de contributie voor 2017 met 15% verhoogd en in 2018 nogmaals met 15%. De eigen bijdrage voor de leerlingenopleiding van Estrellita zal helaas zelfs verhoogd moeten worden met 50%.

 

Onacceptabel

Deze situatie, waarin de contributie en de eigen bijdragen voor de leerlingen zo verhoogd moeten worden, is voor de PvdA onacceptabel. Het kan ook niet de bedoeling zijn dat het ambassadeurschap dat Estrellita in alle opzichten voor de gemeente betekent, op deze wijze afbreuk lijdt. Daarom stelt de PvdA vragen aan het college en vraagt om de beantwoording te agenderen voor commissie samenleving op 1 februari a.s..

 

PvdA wil oplossing

Vast staat, dat de PvdA vindt, dat er een goede oplossing moet komen voor Estrellita. Als dat kan binnen het huidige subsidiebeleid is dat prima, maar anders is een aanpassing ook altijd een optie. De PvdA wacht de beantwoording van de vragen dan ook af, maar houdt alle opties open, ook bijvoorbeeld het indienen van een motie.

 

Informatie en contact

Voor meer informatie hierover, of voor verdere suggesties kunt u altijd contact opnemen met de PvdA fractie: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002 en Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664 of commissielid samenleving Ton Hesemans tonhesemans@planet.nl 06-17523483.