Nu nog wachten op de kinderkortingspas

9 april 2018

PvdA blij met aansluiting bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Eind 2017 kwam PvdA gemeenteraadslid Marielle Doremalen met twee ideeën om de Klijnsmagelden in onze gemeente te besteden en zo kinderarmoede verder te bestrijden. Eén idee hield in om Gilze en Rijen aan te laten sluiten bij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Op 28 maart 2018 heeft onze gemeente officieel een samenwerkingscontract afgesloten met beide fondsen.

 

Meer kinderen kunnen meedoen

De PvdA Gilze en Rijen vindt het belangrijk dat alle kinderen volop mee kunnen doen in onze gemeente, juist ook die kinderen uit gezinnen die het financieel zwaar hebben. De partij is dan ook blij dat het PvdA-idee om onze gemeente aan te laten sluiten bij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds nu werkelijkheid is geworden. Marielle Doremalen: “Buurtsportcoaches, leerkrachten, medewerkers van sportclubs en culturele verenigingen kunnen een aanvraag doen bij deze fondsen voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Ouders hoeven verder niets te doen en dat maakt deze werkwijze heel laagdrempelig. De fondsen betalen de contributie rechtstreeks aan de vereniging. Op deze manier hopen wij meer kinderen in armoede te bereiken”.

 

Kinderkortingspas

Eind vorig jaar diende de PvdA Gilze en Rijen ook een motie in om te starten met een kinderkortingspas. Met die pas kunnen kinderen uit gezinnen die in armoede leven het hele jaar door korting kunnen krijgen bij verschillende organisaties in onze gemeente, zoals bijvoorbeeld de culturele centra en het zwembad. Straks is er een prachtig nieuw zwembad in Rijen, maar kan het gebeuren dat kinderen niet mee kunnen gaan zwemmen met hun vrienden of vriendinnen, omdat ze het kaartje niet kunnen betalen. Helaas heeft deze motie voor een kinderkortingspas het niet gehaald uit angst voor stigmatisering. Wethouder Rolph Dols heeft wel toegezegd om na te gaan hoe deze pas toch gebruikt kan gaan worden zonder dat dit leidt tot stigmatisering. Marielle Doremalen: “Het is natuurlijk goed om te kijken hoe je stigmatisering kunt voorkomen, maar die kinderkortingspas moet er echt komen, want niets is zo stigmatiserend, als wanneer kinderen niet mee kunnen doen met hun vrienden en vriendinnen”.

 

Hoe nu verder?

De PvdA Gilze en Rijen zal zich verder blijven richten op het armoedebeleid in onze gemeente en de verbetering daarvan. Zo kan men nu alleen maar gebruik maken van bijzondere bijstand in onze gemeente tot een inkomen van 110 procent van het sociaal minimum. De PvdA wil de grens voor alle armoederegelingen verhogen naar 130 procent, zodat ook ZZP-ers, flexwerkers en werkenden met een laag loon er gebruik van kunnen maken.

Informatie

Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, of gilzerijen.pvda.nl