30 januari 2015

Onduidelijkheid troef

PvdA wil vaart zetten achter zwembad/sporthal

In de Commissie Samenleving van woensdag 21 januari jl. werd uitgebreid gesproken n.a.v. een memo over de voortgang van de plannen voor een zwembad-sporthalvoorziening op de locatie Vliegende Vennen in Rijen-oost. Er bleek nog veel onduidelijkheid te bestaan en vraagtekens over nog te houden onderzoeken. Met name de zorgen over het ‘oude’ zwembad en de sportvoorziening nabij de nieuwe school De Kring waren voor de PvdA aanleiding om serieus aan te dringen op een zo snel mogelijke realisatie van de plannen.

Sportstimulering

Op 3 november vorig jaar had de gemeenteraad opdracht gegeven om eerst nog eens goed de toekomstige zaalsportbehoefte (aantal zaaldelen) te onderzoeken en de daarbij horende kosten. Ook de samenhang met de visie op sportstimulering bleek daarbij van belang. De PvdA gaf bij monde van Marielle Doremalen nog eens duidelijk aan dat de evaluatie van het sportstimuleringsbeleid als zeer waardevol wordt gezien. Met name om verbeterpunten te betrekken bij een optimale stimulering van sport in al zijn facetten. Marielle daarover: “Overigens wil ik benadrukken, dat de PvdA volledig achter de eerder gestelde doelen van het sportstimuleringsbeleid blijft staan. Onze burgers meer laten bewegen en sporten blijft bij onze partij onverminderd hoog in het vaandel staan”.

Locatie Vliegende Vennen

De PvdA vindt het zorgelijk dat er politiek (met name door de VVD) gesuggereerd blijft worden dat na het onderzoek naar de capaciteitsbehoefte de nieuwe zwem- en sportlocatie nog bepaald moet worden. Marielle Doremalen wees er dan ook fijntjes op dat in principe de keuze voor Vliegende Vennen gemaakt is. Letterlijk staat er in het amendement van de raad: “De locatie Vliegende Vennen als uitgangspunt te nemen en het college op te dragen dat verder te onderzoeken voor de realisatie van een sporthal en zwembad”. De PvdA wil voorkomen dat politiek gesteggel tot langdurig ongemak voor de school bij het gymmen leidt en het risico op extra onderhoudskosten en de veiligheid van het huidige zwembad vergroot.

 

Marielle Doremalen

 Voor de zomervakantie

Ook B&W onderkent in de memo de “knelpunten”: “De Kring blijft langer dan voorzien verstoken van een sportgelegenheid”, en “We moeten het huidige zwembad nog langer in de lucht houden met het reële risico dat we met extra onderhoudskosten te maken krijgen of om de veiligheid van de bezoekers van het complex te kunnen garanderen”. Niet mis te verstane opmerkingen, die voor de PvdA aanleiding gaven de oproep te doen alles op alles te zetten in ieder geval voor de zomervakantie met het nieuwbouwplan in de raad te komen. Marielle: “De PvdA vindt het een vereiste, dat dit plan voor de zomervakantie aan de raad wordt voorgelegd. Het onlangs nog eens door de directeur van De Kring geschetste probleem mbt de loopafstanden naar de sport- en gymvoorziening moet in onze ogen van zo kort mogelijke duur zijn. Ook de knelpunten, zoals die in deze memo genoemd worden, zijn een belangrijke reden daarvoor”.

Contact

Heeft u hierover, of over andere zaken vragen aan de PvdA neem dan gerust contact met ons op! Graag staan wij u te woord, ook als u zich wilt oriënteren op het lidmaatschap van de PvdA (nu een jaar lang gratis!).

Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, Marielle Doremalen ermado@live.nl 06-44213664.