Door Peter von Meijenfeldt op 8 maart 2016

PvdA ondersteunt gemeentelijk uur in het donker

Gilze en Rijen neemt ook dit jaar weer deel aan Earth Hour, een wereldwijde actie van het Wereldnatuurfonds. De PvdA in Gilze en Rijen had de gemeente, net als voorgaande jaren hierom verzocht. Het betekent dat we even stilstaan bij de bedreiging van onze aarde en aanzetten tot het besef dat we als ‘consument’ wel degelijk een bijdrage kunnen leveren aan de instandhouding van een leefbare wereld.

 

Op zaterdagavond 19 maart

De gemeente zal op zaterdagavond 19 maart a.s. van 20:30 – 21:30 uur de aanlichting van het gemeentehuis en enkele andere gebouwen doven. Ook het kunstwerk De 4 Margrieten zal dat uur in het duister zijn gehuld.

Gilze en Rijen neemt hiermee deel aan de wereldwijde actie van het Wereldnatuurfonds, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de bedreiging van de aarde. Onder meer door klimaatverandering, ontbossing en overmatig gebruik van grondstoffen zoals energie komt het voortbestaan van de planeet steeds sterker onder druk te staan.

Over de hele aarde wordt door miljoenen mensen, bedrijven en overheden actief meegewerkt aan Earth Hour.

De gemeente Gilze en Rijen heeft al enkele jaren actief deelgenomen aan Earth Hour. Ook dit jaar dus weer.

De PvdA in Gilze en Rijen heeft te kennen gegeven verheugd te zijn over de medewerking van onze gemeente. En roept bedrijven en burgers op zich eveneens hierbij aan te sluiten.

 

Meer informatie

De PvdA in Gilze en Rijen richt zich op velerlei gebied in het bevorderen van duurzaamheid. Bewustwording is daarbij van groot belang. Verdere reacties en suggesties, ook over andere zaken zijn van harte welkom:

fractievoorzitter PvdA

fractievoorzitter PvdA

Peter von Meijenfeldt

Peter von Meijenfeldt

Al vele jaren zet ik mij met veel enthousiasme in voor natuur landschap, duurzaamheid en goede sport-, cultuur- en onderwijsvoorzieningen. En ook voor betaalbare woningen, een 30km gemeente met voorrang voor fietsers, veilige buurten en een samenleving waarin iedereen kan meedoen.  

Meer over Peter von Meijenfeldt