4 augustus 2015

PvdA pleit voor verlichting fietspaden Vijf Eikenweg

In brieven aan de provincie

… en aan B&W van Gilze en Rijen pleit de PvdA in Gilze en Rijen om zogenoemde dynamische verlichting aan te brengen langs de fietspaden tussen Rijen en Oosterhout. Dit is een lang gekoesterde wens van veel gebruikers van deze fietsverbinding. Het betreft vooral scholieren die ook in de winterperiode gebruik maken van de fietspaden.
Verkeersveiligheid en veiligheidsgevoel vragen om voorzieningen
Provinciale Staten in Noord-Brabant hebben op 14 november 2014 bij de behandeling van de provinciale begroting 2015 unaniem een motie aangenomen over de zichtbaarheid van fietspaden in de provincie. In de motie wordt opgeroepen om bij het onderhoud van bestaande fietspaden op sobere, kostenefficiënte wijze lichtgevende verf, reflectoren of andere technieken toe te passen om zo de verkeersveiligheid te verbeteren.
Provincie wil reflecterende belijning aanbrengen
Als uitwerking van de motie heeft de provincie een onderzoek gestart naar de fietsveiligheid van de fietspaden langs de Vijf Eikenweg, de provinciale weg N631 tussen Rijen en Oosterhout. Deze weg is uitgekozen als pilot voor het verbeteren van de zichtbaarheid van en op de fietspaden.
Het onderzoek wordt naar verluidt in het najaar van 2015 afgerond. Voor zover nu bekend is zal de provincie langs beide zijden van de fietspaden reflecterende belijning gaan aanbrengen. Dit zal gebeuren tussen het kruispunt van de Oosterhoutseweg met de rijksweg 282 Breda-Tilburg en het kruispunt bij de Gasterij de Seterse Hoeve. Tussen de Seterse Hoeve en Oosterhout is het fietspad al verlicht.
Liefst snelle maatregelen
In de brief aan de provincie pleit PvdA-fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt ervoor om nog dit najaar de reflecterende belijning aan te brengen. Dit zal de veiligheid van de schoolgaande kinderen en overige gebruikers van de fietspaden sterk vergroten. Ook doet hij de suggestie om te onderzoeken of verlichting kan worden aangebracht. Langs een aantal fietspaden in het land en ook in Noord-Brabant is al zogenaamde dynamische fietspadverlichting aangebracht. Led-lampen die 10 – 20% zijn gedimd, gaan volledig branden op het moment dat een fietser of voetganger passeert.
Aan B&W van Gilze en Rijen verzoekt de PvdA om eveneens bij de provincie erop aan te dringen om nog dit jaar maatregelen te nemen, en om het aanbrengen van verlichting te onderzoeken. De verkeersveiligheid op de fietspaden vraagt volgens de PvdA om deze voorzieningen.

 

De PvdA blijft zich inzetten voor een beleid, waarin het voor iedereen fijn leven, wonen en werken is in Gilze en Rijen. De PvdA doet dat met aanspreekbare raadsleden die graag uw mening horen. En met een goed en uitgebreid programma dat u elders op deze site kunt raadplegen.

Peter (06 53 25 40 02 of vonmeijenfeldt@home.nl) en Marielle (06 44 21 36 64 of ermado@live.nl) willen graag in contact blijven met de inwoners. U kunt altijd bij hen terecht!