31 oktober 2016

PvdA wil betere busvoorziening in Gilze

Oplossing nodig tijdens weekenden

Bij de behandeling van de begroting 2017 in de gemeenteraad vraagt de PvdA in Gilze en Rijen opnieuw voor een betere busvoorziening in Gilze in de weekenden. Eind 2014 verviel de rechtstreekse busverbinding met Tilburg en Breda. De PvdA wil nu snel een nieuwe voorziening.

Buslijn 131 niet meer in het weekend

Eind 2014 werd de nieuwe dienstregeling ingevoerd van Arriva. Hiermee kwam op zaterdag en zondag de rechtstreeks busverbinding via buslijn 131 van Gilze met Tilburg en Breda te vervallen. Wel is het mogelijk in het weekend met buslijn 130 vanuit Gilze naar Rijen te gaan en van daaraf verder te reizen. Een omslachtige en tijdrovende reis. De verandering van de dienstregeling deed ernstig afbreuk aan het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer in Gilze. Het stuitte bij veel inwoners van Gilze op bezwaren. Vooral voor werkenden in de weekenden en voor bezoek aan zieken en familie levert het problemen op. Maar ook shoppers en studenten zijn de dupe!

PvdA wil maatwerkoplossing

De PvdA in Gilze en Rijen heeft zich van meet af aan ingezet om de weekendverbinding in stand te houden. Dit hoeft niet door vervoer op lijn 131 met grote bussen, maar door het bieden naar een kleinschaliger maatwerkoplossing. Diverse keren heeft de PvdA deze wens ter sprake gebracht in de gemeenteraad. Steevast kwam hierop van de zijde van B&W als reactie dat er niet voor lege bussen wordt gereden en de busverbinding daardoor te duur is geworden.Ook geven B&W recent in antwoord op vragen van de PvdA aan dat vanuit Gilze slechts 2 reacties zijn gekomen op het vervallen van de rechtstreekse busverbinding. Uit eigen contacten en ontvangen reacties weet de PvdA dat er wel degelijk een grotere behoefte bestaat.

Toezeggingen van B&W om naar een kleinschaliger oplossing te zoeken hebben tot dusverre niet geleid tot een voorstel aan de raad. De PvdA dringt er daarom bij B&W op aan dat uiterlijk in het eerste kwartaal van 2017 een voorstel op tafel komt.

 Petitie voor betere verbinding met Gilze

De PvdA in Gilze en Rijen ziet haar pleidooi graag ondersteund door een adhesie van inwoners van onze gemeente. Daartoe is een online petitie geactiveerd. Bent u het met ons eens? Teken  dan onze petitie!