17 mei 2015

Raadhuisplein toch Praathuisplein

Op 14 oktober 2014 behandelde de commissie Ruimte een memo van het college over de aanpassing van het Raadhuisplein. Al jaren is de verkeerssituatie een doorn in het oog van velen en zijn er talloze ongevallen / bijna ongevallen gebeurd. En de ongevallen waren niet alleen maar ongevallen met uitsluitend materiële schade.

Hoogste tijd dat er nu eindelijk iets gebeurt,

Was onze stelling tijdens de commissievergadering. De PvdA heeft namelijk vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling al een motie ingediend om de verkeerssituatie snel en in onze ogen doeltreffend aan te kunnen pakken. Verantwoordelijk wethouder Willem Starreveld kwam een jaar later met zijn antwoord: € 25.000,- uittrekken om er door een adviesbureau naar te laten kijken. Daarmee doopten wij het Raadhuisplein tot een “Praathuisplein”.

Maatregelen:

En helaas kregen we gelijk. Het toegezegde onderzoek ligt er nu. Nu staat ten minste zwart op wit wat wij en ook anderen al wisten en gemeld hebben. Over de kwaliteit van het rapport valt niets te zeggen. Het onderzoeksbureau treft geen blaam. Allerlei varianten, die stuk voor stuk mogelijk zijn, passeren de revue, met de bijbehorende globale kostenramingen. Variërend van veel geld tot heel veel, zelfs teveel geld. Het rapport is opgesteld in nauwe samenwerking met veel ambtenaren, van diverse disciplines. Ambtenaren waarvan wij vonden en vinden dat zij prima in staat zijn om een goed functionerend Raadhuisplein te maken. Uiteindelijk komt het adviesbureau met een zeer zinvolle suggestie: stel met minimale middelen éénrichtingsverkeer in… En dat is nou precies wat wij voorstelden. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we daarin de steun vonden van de VVD.

Het wordt nu, ruim zeven maanden later dan de toezegging van een rapport, echt de hoogste tijd dat er maatregelen genomen worden. De PvdA duldt geen langer uitstel meer. Eénrichtingsverkeer instellen door het plaatsen van verkeersborden. En als het nodig is nog wat elementen op de weg. Snel en goedkoop! Indien Wethouder Starreveld niet toezegt hier nu echt snel werk van te maken, dient de PvdA bij de eerstvolgende gelegenheid een motie in om de gemeenteraad de wethouder daartoe te dwingen.

Informatie

De PvdA blijft zich inzetten voor een beleid, waarin het voor iedereen fijn leven, wonen en werken is in Gilze en Rijen. De PvdA doet dat met aanspreekbare raadsleden die graag uw mening horen. En met een goed en uitgebreid programma dat u elders op deze site kunt raadplegen.

Peter (06 53 25 40 02 of vonmeijenfeldt@home.nl) en Marielle (06 44 21 36 64 of ermado@live.nl) willen graag in contact blijven met de inwoners. U kunt altijd bij hen terecht!

Of over dit onderwerp Derk Tabor, commissielid ruimte (derk.tabor@gmail.com)