DE RODE FIETSEN AL GEZIEN

18 maart 2018

De rode fietsen al gezien? Een belangrijk programmapunt van de PvdA Gilze en Rijen is verkeersveiligheid met name voor fietsers en voetgangers. Auto’s hoeven niet met 50 door de gemeente te rijden. Zo willen we dat de bebouwde kom van alle vier de dorpen als 30km gebied wordt ingericht. Fietsers in de voorrang! Om te beginnen op het Raadhuisplein, inclusief eenrichtingsverkeer op het plein. En daarover is zowat iedereen het eens, behalve de coalitiepartijen Gemeentebelang, Kern75 en CDA.

Daarover gaat onze lijsttrekker Peter von Meijenfeldt in debat met verkeerswethouder en lijsttrekker Aletta van der Veen. In het gemeentehuis, maandagavond 19 maart a.s. om 20.00u. Het motto van de PvdA laat aan duidelijkheid niets te wensen over:

Fiets veilig en met plezier

Stem daarom op de PvdA lijst 4