25 januari 2015

Speelbos Gilze: een uniek project!

PvdA Gilze en Rijen blij met start realisatie Speelbos

Alom lof bij de behandeling van het voorstel “Realisatie Speelbos Klein Zwitserland Gilze” in de commissie Samenleving van woensdag 21 januari jl. Met name het feit dat het een idee was van eigen inwoners, maar ook de uitvoering veelal door de mensen zelf ter hand is en wordt genomen kreeg de handen op elkaar van de politiek. Voor de PvdA fractie aanleiding om hier met hart en ziel achter te staan en het als een voorbeeld te zien van burgerinitiatief en burgerparticipatie.

Prachtig burgerinitiatief

Enige tijd geleden kwamen enkele bewoners in de wijk Nerhoven met een idee: waarom kunnen we in Gilze en Rijen niet een speelplek maken, die anders is dan het standaard speeltuintje? Gedacht werd aan een Speelbos in het gebied Klein Zwitserland. Al gauw werd er steun gezocht bij o.a. scholen en scouting. Er werden vrijwilligers gezocht om mee te helpen bij het uitdenken en realiseren van het plan. Dit alles leidde tot de presentatie van een prachtig plan in de commissie samenleving van 16 oktober 2013. De PvdA stond al direct positief tegenover dit plan. Op een bijzondere wijze was hier door particulieren een plan uitgewerkt, was er gezocht naar een breed draagvlak, naar sponsors en zou de realisatie van het Speelbos voor een groot gedeelte door vrijwilligers gebeuren. Dit alles zorgde ervoor, dat de eenmalige bijdrage, die aan de gemeente gevraagd werd, relatief gezien laag was. In oktober 2013 hadden zowel de VVD alsook GemeenteBelang nog hun twijfels, met name waar het ging om de unieke positie van dit plan. Zij vroegen zich af of dit plan wel echt boven andere initiatieven uitsprong.

Uiteindelijk door alle partijen omarmd

Op woensdag 21 januari 2015 stond de realisatie van het speelbos weer op de agenda van de commissie samenleving. Het noodzakelijke munitie-onderzoek is nu afgerond en zodoende kan er gestart worden met de bouw van het Speelbos. Daarom werd in de commissie een raadsvoorstel behandeld om 63.000 euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Speelbos. Gelukkig reageerden nu alle partijen positief op dit voorstel. Marielle Doremalen, fractielid van de PvdA: “Dit speelbos zal een verrijking zijn niet alleen voor de wijk Nerhoven of de kern Gilze, maar voor de hele gemeente Gilze en Rijen. En kijkend naar het mooie plan mag je ervan uit gaan, dat het ook families uit nabij liggende gemeenten zal trekken. Het raadsvoorstel staat op de agenda van de raadsvergadering van maandag 9 februari. Nu alle partijen positief tegenover dit voorstel staan, zal er daarna gestart kunnen worden met het bouwen van het Speelbos. De PvdA-fractie wenst de initiatiefnemers van het Speelbos veel succes bij de verdere uitvoering.

Contact

Heeft u hierover, of over andere zaken vragen aan de PvdA neem dan gerust contact met ons op! Graag staan wij u te woord, ook als u zich wilt oriënteren op het lidmaatschap van de PvdA (nu een jaar lang gratis!).

Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, Marielle Doremalen ermado@live.nl 06-44213664.