3 maart 2015

Verkiezingen 18 maart Provincie en Waterschap (3)

De persoonlijke stokpaardjes van Geert Sterenborg

Politiek begint voor mijzelf thuis. Daar is het belangrijk en daar doe ik mijn best voor. Politiek voor mij is ook de straat waarin ik woon, want daar staat mijn huis en is dus ook belangrijk. En dan mijn dorp en mijn provincie. Om ervoor te zorgen dat die plek goed is en goed blijft kun je volgens volgens mij best kritisch zijn, maar geldt voor mij dat het juist op mijzelf aan komt. Ik moet dan met andere mensen die ook het beste voor hebben met hun leef-, woon- en werkplek in gesprek. Ik doe dat door me actief op te stellen binnen de Partij van de Arbeid.

Ik denk dat de Partij van de Arbeid nu meer nodig is dan sinds vele jaren. De hebzucht en het uitbuiten van het systeem ten behoeve van een kleine groep, is wat mij betreft een onhoudbaar systeem (trickle down economics); en ik ben er klaar mee. Ik vind dat het beter kan en beter moet. Daarom heb ik iets met de Partij van de Arbeid, die zich in mijn beleving op een eerlijke manier bezig houdt met een sociaal gedachtegoed, dat mijn provincie, dorp, straat en woon-, werk- en leefplek op een actieve manier ten goede komt. Ik woon toch in een mooie provincie. En dat is meer dan de moeite waard om mij actief voor in te zetten!

Wat zijn mijn stokpaardjes? Mijn studie was maatschappelijk werk, ik werk in als groepsleider in een jeugdgevangenis en heb ooit ook mijn eigen bedrijfjes gehad. Mijn stokpaardjes zijn een goed sociaal vangnet (waar volgens Churchill niemand onder door mag vallen, maar iedereen de kans moet hebben daar boven uit te groeien); veiligheid en het goede werk dat ambtenaren doen – maar voortdurend ‘slachtoffer’ zijn van bezuinigings- en veranderingsprocessen. Alsof het wegbezuinigen van 1700 gevangenismedewerkers en het sluiten van vele gevangenissen Nederland veiliger zou maken. Ik heb last van het cliché van de ambtenaar die veel kost en weinig doet. Ik kan u verzekeren dat ik als ambtenaar – en vele collega-ambtenaren met mij – zeer hard werken en u als burger “waar voor uw geld” krijgt. Maar je moet uitkijken dat je iets niet kapot bezuinigt, waar je als burger dan weer last van krijgt. Dus behoud datgene wat de moeite waard is en verander datgene wat beter kan, voor iedereen.

U weet nu waarom ik politiek belangrijk vind en wat mijn stokpaardjes zijn; als u het, net als ik, belangrijk vindt om Noord Brabant iets beter achter te laten dan dat ik het nu aantref, hoeft u maar een ding te doen: Stem bij de provinciale verkiezingen op de PvdA, stem op Geert Sterenborg (nr 35).

Informatie

Een sterker en socialer Nederland komt er met een sterke PvdA in het Waterschap en in de Provincie en daarmee in de Eerste Kamer! Heeft u hierover, of over andere zaken vragen aan de PvdA neem dan gerust contact met ons op! Graag staan wij u te woord, ook als u zich wilt oriënteren op het lidmaatschap van de PvdA (nu een jaar lang gratis!). Een stem op Geert u is een stem op de PvdA, een partij die zich sterk maakt voor het welzijn van alle inwoners!  Geert kun je gewoon bellen en mailen, ook na 18 maart! (tel. 222314 e-mail: geert.sterenborg@gmail.com)