16 oktober 2016

Wens van PvdA gaat in vervulling!

Fietspaden langs Oosterhoutseweg worden veiliger

 

Samen met bewoners van Rijen heeft de PvdA in Gilze en Rijen afgelopen jaar bij de provincie aangedrongen op veiliger fietspaden langs de Oosterhoutseweg. Deze wens gaat nu in vervulling. Nog deze maand start de uitvoering.

 

Proefvakken langs de Oosterhoutseweg

Op basis van verzoeken van de PvdA in Gilze en Rijen en inwoners van Rijen zette de provincie eerder dit jaar negen verschillende proefvakken uit op de fietspaden langs de Oosterhoutseweg. In ieder vak werd een andere vorm van kantbelijning uitgetest.Het betrof de fietspaden tussen Rijen en de oude rijksweg naar Breda en de fietspaden tussen Rijen en Oosterhout. Met ledlichtjes, reflectoren en belijning in diverse kleuren werd door de provincie onderzocht welke vorm van belijning de meeste veiligheid bood. Ook vanuit Provinciale Staten werd het verzoek ondersteund om de fietspaden langs de provinciale weg veiliger te maken. Dit zou het gebruik van de fietspaden voor vooral de schoolgaande fietsers ten goede moeten komen.

Ononderbroken witte belijning wordt aangebracht

Met gebruikers van de fietspaden, senioren, scholieren en scholen in Oosterhout heeft de provincie de effecten van de proefvakken geëvalueerd. Hoewel de ledlichtjes die langs het fietspad naar de Sportparkweg waren aangebracht hoog scoorden, kiest de provincie ervoor om langs weerszijden van de fietspaden ononderbroken witte kantlijnen aan te brengen met een breedte van 10 cm. Deze blijken ook goed te voldoen aan de veiligheidswensen. De aangebrachte ledlichtjes werden overigens tijdens de proefneming allen gestolen. Dit bracht een aanzienlijke schadepost met zich mee.

Realisatie start nog in oktober

Dankzij de geslaagde proefneming in Rijen zullen de witte kantlijnen de komende jaren langs alle provinciale fietspaden worden aangebracht. De PvdA Gilze en Rijen is bijzonder verheugd over dit besluit van het provinciaal bestuur. Nog deze maand wordt als eerste gestart met het aanbrengen van de doorgetrokken kantlijnen langs de Oosterhoutseweg. Hierdoor kunnen de fietsers al dit winterseizoen vooral in het donker veiliger gebruik maken van de fietspaden.

Verlichting blijft nodig

De wens van de PvdA Gilze en Rijen om ook verlichting aan te brengen langs de fietspaden gaat (voorlopig) niet in vervulling. De kosten zijn te hoog. Toch zal de PvdA Gilze en Rijen erop blijven aandringen dat in ieder geval verlichting wordt aangebracht langs het fietspad tussen de Nassaulaan en de Sportparkweg. Dit vanwege de vele sporters die hierlangs naar het sportpark Vijf Eiken fietsen.

Naar het oordeel van de PvdA Gilze en Rijen moet het mogelijk zijn op dit fietspad in de kantlijnen ledlichtjes aan te brengen die beter worden verankerd in het asfalt.

Informatie en contact

Voor meer informatie hierover, of voor verdere suggesties kunt u altijd contact opnemen met de PvdA fractie: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002 en Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664.