Meer zekerheid voor Mandolineorkest Estrellita

24 juni 2018

PvdA vraagt om structurele waardering

De PvdA Gilze en Rijen heeft in de gemeenteraad al meerdere malen aandacht gevraagd voor Estrellita. In het nieuwe subsidiebeleid krijgt deze vereniging veel minder subsidie dan voorheen en veel minder dan de harmonieën, terwijl toch ook de culturele waarde van een vereniging als Estrellita onmiskenbaar is. Daarop zei wethouder Zwarts in de commissie samenleving van 20 juni met een voorstel te komen. 

Bovenlokale uitstraling
In het voorstel van de wethouder kwam er een extra regel die inhield dat het college voortaan de mogelijkheid heeft om aan activiteiten met een bovenlokale uitstraling bij wijze van waardering een bedrag toe te kennen. Marielle Doremalen (PvdA): “Op zich is dit prima, maar een vereniging als mandoline-orkest Estrellita heeft aantoonbaar een bovenlokale uitstraling. Voor een dergelijke vereniging is een structurele bijdrage op zijn plaats, zodat Estrellita weet waar ze aan toe is.” Wethouder Zwarts kon zich hierin vinden en beloofde de extra aanpassing zo te maken dat erin komt te staan dat een bedrag bij wijze van waardering zowel incidenteel alsook structureel toegekend kan worden.

Meer subsidie voor Estrellita
Ook vroeg Marielle Doremalen namens de PvdA nogmaals aan de wethouder om de subsidie voor Estrellita te verhogen.

raadslid Marielle Doremalen

In 2017 ontving Estrellita 3000 euro, waarvan 2000 euro voor de huur van een ruimte in de Molenwiek. Estrellita hield dus maar 1000 euro aan subsidie over. In 2015 hield Estrellita na aftrek van de subsidie voor de huur nog ongeveer 4000 euro over, een verschil van ongeveer 3000 euro dus. En dat terwijl de harmonieën er in het nieuwe subsidiebeleid niet of nauwelijks op achteruit zijn gegaan. Marielle Doremalen: “Estrellita is een vereniging van cultureel hoogstaande waarde met een internationale uitstraling. Deze vereniging verdient een daarbij passende subsidie en meer dan nu het geval is.” Wethouder Zwarts wilde hier geen toezeggingen in doen, maar gaf aan altijd open te staan voor een gesprek met Estrellita.


Hoe verder?
De PvdA Gilze en Rijen hoopt dat het gesprek tussen Estrellita en wethouder Ariane Zwarts tot een goede uitkomst leidt. Wij blijven de voortgang op de voet volgen. Natuurlijk staan wij ook op de bres voor andere verenigingen in onze gemeente. De PvdA Gilze en Rijen wil dat geen enkele vereniging genoodzaakt wordt om contributies teveel te verhogen en het voortbestaan daarmee in gevaar komt.

 

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Hebt u een vraag of klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met:
Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06  44 21 36 64 of
Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06  53 25 40 02