26 oktober 2014

PvdA feliciteert Atletiekvereniging Spiridon

Op zaterdag 19 oktober heeft sportwethouder Aletta van der Veen de nieuwe atletiekaccommodatie van Spiridon geopend. Hiermee is onze gemeente opnieuw een prachtige buitensportaccommodatie rijker. De PvdA ziet de nieuwe atletiekbaan als een bekroning voor de actieve atletiekvereniging.

In het voorjaar van 2013 bezocht de fractie van de PvdA, net als de andere fracties, het toenmalige atletiekterrein van Spiridon aan de Vijf Eiken 6 in Rijen. Het kostte voorzitter Peter von Meijenfeldt weinig moeite om onze fractie te overtuigen van de noodzaak voor een nieuwe accommodatie. De oude sintelbaan en de voorzieningen voor onder meer hoog- en verspringen waren onveilig en afgekeurd voor wedstrijden.Om vooral het grote aantal jeugdleden te kunnen behouden was dringend behoefte aan nieuwe voorzieningen. In november 2013 reserveerde de gemeenteraad unaniem een bedrag van ruim 1 miljoen euro voor de realisatie van de nieuwe accommodatie. Het plan hiervoor werd door leden van Spiridon zelf ontworpen. In februari 2014 gaf de gemeenteraad groen licht aan Spiridon voor de daadwerkelijke realisatie. Deze startte eind april nadat Spiridon zelf het volledige voortraject had uitgevoerd, bestaande uit het opstellen van bestekken, aanbestedingen etc. Ook de directie over de uitvoering werd verzorgd door vrijwilligers van de vereniging. Hiermee heeft Spiridon bewezen een professionele organisatie te zijn die terecht het vertrouwen kreeg van het gemeentebestuur. De wijze waarop de accommodatie tot stand is gekomen, is te zien als een schoolvoorbeeld voor burgerinitiatief en -participatie in onze gemeente. De PvdA feliciteert atletiekvereniging Spiridon daarom van harte met haar schitterende accommodatie.

Met de aanleg van de nieuwe atletiekvoorzieningen komt een afronding aan de vernieuwing van de gemeentelijke buitensportaccommodaties die door het vorige college en gemeenteraad is ingezet. Binnenkort volgt als laatste nog het nieuwe tenniscomplex in Gilze. De PvdA is steeds warm pleitbezorger geweest voor vernieuwing van de buitensportvoorzieningen in onze gemeente. Deze maken het mogelijk dat nog vele jaren actief kan worden gesport op deze accommodaties. Maar bovenal dat steeds meer inwoners van onze gemeente actief gaan bewegen en sporten. Het verbetert de gezondheid, voorkomt veroudering en kwalen als gevolg van bijvoorbeeld overgewicht, het geeft meer sociale contacten en vermindert daardoor vereenzaming. En zo zijn er nog vele voordelen toe te voegen. De PvdA zal ook haar steentje bijdragen aan de realisatie van de nieuwe binnensportvoorzieningen die noodzakelijk zijn in onze gemeente. Zoals de nieuwe sporthal en het zwembad in Rijen.

Wilt u hierover met ons meepraten en meedenken? Neem dan contact op met Marielle Doremalen, 06-44213664 emailadres: ermando@live.nl of Ton Hesemans, 06-17523483 emailadres: tonhesemans@planet.nl