Toekomst spoorzone vraagt om toekomstgerichte oplossing

Door Peter von Meijenfeldt op 17 juni 2018

Plannen roepen voor PvdA Gilze en Rijen nog veel vragen op 

De raadscommissie Ruimte buigt zich dinsdagavond over de eerste plannen rond de spoorzone in Rijen. Het gaat hierbij met name om het plan om de huidige spoorovergang in de Julianastraat/Stationsstraat te vervangen door een tunnel.

Hoewel de PvdA Gilze en Rijen voorstander is van een snelle verbetering van de verbinding tussen zuidelijk Rijen en de overig dorpskom roepen de plannen toch veel vragen op.

Tunnel als voorkeursvariant
Aan de raad wordt voorgesteld om als voorkeursvariant te kiezen voor een tunnel. Deze zal  met een aantal bijbehorende voorzieningen een goede verbinding opleveren tussen beide delen van Rijen. Doordat het wachtspoor naar verwachting verdwijnt en op het station het middenperron wordt vervangen door zij-perrons die via de tunnel toegankelijk zijn, wordt de veiligheid voor zowel fietsers en voetgangers en treinreizigers verbeterd.

In de tunnel zal volgens deze variant de auto ‘te gast’ zijn. Hiervoor worden maatregelen genomen. Uitvoering van deze voorkeursvariant gaat volgens raming 40 miljoen euro kosten. Ook zullen hiervoor woningen en bedrijfspanden in vooral de Julianastraat moeten verdwijnen.

De PvdA Gilze en Rijen heeft tot dusverre als standpunt ingenomen dat er een verdiepte spoorligging ofwel een tunnelbakvariant voor het spoor moet komen in Rijen.

PvdA heeft vragen over de oplossing
De PvdA Gilze en Rijen meent dat NS, ProRail, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Noord-Brabant hun verantwoordelijkheid moeten nemen om snel de belabberde spoorproblemen in Rijen op te lossen. Daarbij moet de oplossing voor de verbinding Julianastraat – Stationsstraat passen in een toekomstvisie voor het spoortraject.

Niet alleen moet er snel voor het verkeer en de geluidsoverlast een oplossing komen, ook dient de toenemende trillingsoverlast met voorrang te worden aangepakt.

Als nu een tunnel wordt aangelegd voor 40 miljoen euro bestaat niet de zekerheid dat hiermee de verwachte intensivering van het spoorverkeer voldoende kan worden afgewikkeld via de huidige 2 sporen. Bovendien presenteerden Breda en Tilburg nog kort geleden een plan om beide steden te verbinden door een sneltramverbinding. Dit zal betekenen dat hiervoor extra sporen door Rijen nodig zijn.

In de commissie Ruimte zal de PvdA volgens fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt daarom een aantal vragen stellen over de eventuele keuze voor de voorkeursvariant. Immers een verdiepte ligging van het spoor in een tunnelbak zal een betere en toekomstgerichtere oplossing bieden voor alle spoorse problemen in Rijen. Deze zal echter wel een grotere investering vragen.

De gemeenteraad zal zich op 9 juli uitspreken over het raadsvoorstel.

 

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, idee over dit onderwerp of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met

Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com  06  53 25 40 02 of
Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06  44 21 36 64

Peter von Meijenfeldt

Peter von Meijenfeldt

Al vele jaren zet ik mij met veel enthousiasme in voor natuur landschap, duurzaamheid en goede sport-, cultuur- en onderwijsvoorzieningen. En ook voor betaalbare woningen, een 30km gemeente met voorrang voor fietsers, veilige buurten en een samenleving waarin iedereen kan meedoen.  

Meer over Peter von Meijenfeldt