Valse start van een nieuwe oude coalitie

Door Peter von Meijenfeldt op 6 mei 2018

Afgelopen donderdag behandelde de gemeenteraad het ‘coalitieprogramma’ dat onlangs door Gemeentebelang, CDA en Kern’75 werd gepresenteerd. De PvdA kon niet anders dan haar grote teleurstelling uitspreken over dit onvoldragen programma.

 

PvdA stond buitenspel
Het is opmerkelijk hoe snel de nieuwe coalitie van de drie partijen tot stand is gekomen. Nu wekt dat geen verbazing want de drie opereerden ook de vorige raadsperiode in een innige verstrengeling. Maar het is niet gebruikelijk dat een coalitie aantreedt met daarbij een zware verliezer. Immers Kern’75 verloor bij de verkiezingen maar liefst drie raadszetels. Andere keuzes voor de nieuwe collegevorming waren zeker mogelijk geweest. Het geeft daarom te denken welke beweegredenen hebben geleid tot juist deze keuze.

De PvdA heeft hierbij in ieder geval geen rol kunnen en mogen spelen. Na een kort beschouwend gesprek direct na de verkiezingen is de PvdA volledig onkundig gehouden van hetgeen door de drie coalitiepartijen gebeurde. In de raadsvergadering kenmerkte fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt het resultaat daarom als achterkamertjescoalitie. En dit belooft volgens de PvdA weinig goeds voor de komende vier jaar.

 

Visie en ambitie ontbreekt
Maar erger is dat het coalitieprogramma weinig inspirerend is en het bij de drie partijen ontbreekt aan ambitie en visie. Bovendien zijn de voorstellen niet of nauwelijks onderbouwd. Op veel onderdelen ontbreekt inzicht in de termijn waarin resultaten zijn te verwachten, evenals in de financiële gevolgen. Dit geeft zeker geen goed gevoel voor hetgeen de inwoners in Gilze en Rijen staat te wachten. Een verhoging van de inwonerslasten is niet uitgesloten.

De PvdA verwacht van het college de komende vier jaar een offensieve aanpak. Daarbij moet de gemeente een voortrekkersrol niet uit de weg gaan.

Samen met de fracties van VVD en D66 diende de PvdA een motie in. Hierin werd gevraagd om de voornemens van de coalitie verder te verduidelijken. De motie kreeg geen steun van de coalitiepartijen.

 

PvdA is constructief maar kritisch
Namens de fractie noemde Peter von Meijenfeldt in zijn reactie nog een aantal belangrijke onderwerpen die in het akkoord niet of onvoldoende naar voren komen. Zoals de fietsveiligheid binnen de kernen, de aanpak van de spoorproblematiek, de woningbouw en het herinvoeren van het schoolzwemmen. En ook de door de PvdA gewenste ophoging van de jaarlijkse subsidie voor mandolineorkest Estrellita.

De PvdA zal de voornemens van de coalitie kritisch volgen. Dit gebeurt vanuit een constructieve opstelling.

 

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met:

Marielle Doremalen, ermado@live.nl  06 44 21 36 64 of
Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com  06  53 25 40 02

Peter von Meijenfeldt

Peter von Meijenfeldt

Al vele jaren zet ik mij met veel enthousiasme in voor natuur landschap, duurzaamheid en goede sport-, cultuur- en onderwijsvoorzieningen. En ook voor betaalbare woningen, een 30km gemeente met voorrang voor fietsers, veilige buurten en een samenleving waarin iedereen kan meedoen.  

Meer over Peter von Meijenfeldt