Door Lau Lavooij op 19 maart 2017

We blijven opkomen voor de belangen van onze inwoners

PvdA verslagen, maar niet aangeslagen

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn achter de rug. Op 15 maart 2017 heeft de kiezer gesproken. De opkomst was geweldig en de keuze uit 26 partijen in onze regio was groot. De uitslag was voor velen een opluchting. Verschillende partijen wonnen (fors), een enkele partij verloor, maar vierde dat als een overwinning. De PvdA verloor gigantisch, ook in Gilze en Rijen. Verdiend of onverdiend, de kiezer heeft altijd gelijk. 

Nieuw elan

Een dergelijke vernietigende uitslag doet pijn, ook bij de trouwe aanhang van de PvdA in Gilze en Rijen. Een volle kabinetsperiode heeft de PvdA met bekwame bewindslieden het vuile werk opgeknapt. De crisis overwonnen, het nationale huishoudboekje op orde, de werkloosheid teruggebracht, de koopkracht verbetert en er is ook perspectief voor onze jongeren op het behoud van betaalbare zorg- en ouderdomsvoorzieningen in de toekomst. Desondanks wist de PvdA het geschonden vertrouwen niet te herwinnen. Vele argumenten over het waarom, zijn allemaal waar, achteraf… Tijd om uit te huilen, leren van de ‘fouten’ en opnieuw beginnen, met nieuw elan!

Op de bres

Dat is ook de opzet van de PvdA in Gilze en Rijen. We hebben zes weken consequent en als geen andere partij er alles aan gedaan om in onze gemeente de kiezers op straat en aan de deur te informeren. We hebben geluisterd en veel gehoord. En dat zullen we ter harte nemen. Door de jaren heen was de PvdA zichtbaar en aanspreekbaar. En dat zullen we blijven. Ook de komende tijd met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht. Voorzitter Lau Lavooij daarover: “Met een goede fractie blijven we opkomen voor de belangen van onze inwoners. En dat zullen we regelmatig laten weten via dit Weekblad, de (social) media en op straat”.

PvdA kiezers bedankt

We staan er goed voor in ons land. De partijen die ons land zullen gaan regeren, kunnen mede dankzij de PvdA in ieder geval met “een schone lei” beginnen. Compromissen sluiten, water in de wijn doen, zal ook nu onontkoombaar zijn. Wij wensen hen daarbij veel succes.

Graag willen we onze trouwe kiezers dank zeggen voor hun stem op de PvdA.  De sociaaldemocratie zal ongetwijfeld weer opveren. In Gilze en Rijen blijven we ons daarvoor keihard inzetten. U kunt op ons blijven rekenen.

PvdA afdeling Gilze en Rijen, Lau Lavooij, voorzitter en Ton Hesemans, secretaris a.i.

 

Lau Lavooij

Lau Lavooij

  Ik ben geboren in Kruiningen (Zeeland) op 19 mei 1948. Getrouwd met Jannie, een zoon en een dochter en vier kleinkinderen rijk! Sinds 1973 woonachtig in Gilze en vrijwel direct betrokken bij de (her)oprichting van de PvdA. Van 1974 tot 1978 was ik secretaris van de PvdA-afdeling. De PvdA kwam voor het eerst in

Meer over Lau Lavooij