Zes PvdA moties bij begrotingsbehandeling 2018 PvdA pleit nogmaals voor éénrichtingsverkeer op Raadhuisplein

5 november 2017

Bij de begrotingsbehandeling voor 2018 in de raad heeft de PvdA nogmaals benadrukt dat instellen van éénrichtingsverkeer op het Raadhuisplein de enige juiste keuze is. Bovendien is dit de uitdrukkelijke wens van de inwoners van onze gemeente.

Bij de begrotingsbehandeling diende de PvdA zes moties in.

 

Raadhuisplein

Net als Veilig Verkeer Nederland en de politie kiest de PvdA voor het behoud van voorrang voor fietsers op het Raadhuisplein. Dit kan het beste door éénrichtingsverkeer. Dit is ook de uitdrukkelijke wens van veel inwoners van onze gemeente. Desondanks kiezen Kern’75, Gemeentebelang en CDA voor een ingrijpende en dure herinrichting van het Raadhuisplein. Waarbij bovendien fietsers geen voorrang meer hebben.

Donderdagavond 9 november is hierover een inloopavond in het gemeentehuis. De gelegenheid om hiertegen een uitdrukkelijk néé te laten horen!

Meer veiligheid

De PvdA wenst dat de veiligheid in woonstraten wordt vergroot door het instellen van 30 km- zones. Daarom zijn samen met andere partijen voorstellen ingediend om versneld uitvoering te geven aan 30 km-zones in Rijen noordwest en Hulten. Ook is een motie mede ingediend voor een veilige ontsluiting van Gilze –zuidwest.

Kinderen bereiken

Om de door voormalig PvdA staatssecretaris Klijnsma beschikbaar gestelde extra financiën voor het bestrijden van kinderarmoede ruimer in te zetten, heeft de PvdA twee voorstellen ingediend. Door deelname aan het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds kunnen daadwerkelijk meer kinderen van deze ondersteuning gebruik maken. Door het verstrekken van een kinderkortingspas worden ook meer voorzieningen voor kinderen in een achterstandssituatie bereikbaar.

Bijzondere bijstand en OV

Ook heeft de PvdA bij monde van raadslid Mariëlle Doremalen voorgesteld om de grens voor bijzondere bijstand te verhogen naar 120% van het sociale minimum. In tegenstelling tot andere gemeenten in de omgeving is deze nu in Gilze en Rijen 110%.

Belangrijk vindt de PvdA het bovendien dat er alsnog een alternatief wordt geboden voor de inwoners van Gilze en van Rijen voor de eind 2014 weggevallen busverbinding in de avonduren en de weekenden lijn 131 Tilburg-Gilze-Rijen-Breda.

Informatie

Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664 of www.gilzerijen.pvda.nl